Take a fresh look at your lifestyle.

Tổ chức dạy Tiếng Anh, Tin học bắt buộc từ lớp 3

0 1.758

Để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học cho học sinh lớp 3 theo Chương trình GDPT 2018 cấp Tiểu học từ năm học 2022-2023 hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các Sở GD&ĐT bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học Tiếng Anh, Tin học.

Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT các địa phương tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức mạng lưới trường học, các điểm trường, lớp học cấp tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, thuận lợi và đáp ứng nhu cầu người học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT để thực hiện mục tiêu giáo dục Tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

Đồng thời có phương án kịp thời đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT đáp ứng các điều kiện để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo lộ trình quy định.

Về đội ngũ giáo viên: Sở GD&ĐT tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp tuyển dụng, kí hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng theo hướng dẫn tại công văn số 371 của Bộ GD&ĐT về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy Tiểu học bắt đầu từ năm học 2022 – 2023 bảo đảm đủ giáo viên để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo lộ trình quy định.

Tiếng Anh, Tin học là môn học bắt buộc với học sinh lớp 3 từ năm học 2022- 2023

Tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ GD&ĐT ban hành, bảo đảm giáo viên được bồi dưỡng về chương trình môn học, tập huấn sử dụng sách giáo khoa trước khi được phân công giảng dạy.

Về sách giáo khoa, tài liệu dạy học: Sở GD&ĐT tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện việc lựa chọn, cung ứng, tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Trong đó cần đặc biệt quan tâm ý kiến từ các tổ chuyên môn trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa; tổ chức cung ứng sách giáo khoa bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đúng tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa; phối hợp với các Nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn tổ chức tập huấn cho giáo viên sử dụng trong quá trình tổ chức dạy học.

Để tổ chức thực hiện, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình môn Tiếng Anh, môn Tin học từ năm học 2022- 2023 bảo đảm 100% học sinh trên địa bàn được học các môn Tiếng Anh, môn Tin học theo quy định Chương trình GDPT 2018.

Đối với cơ sở giáo dục thực hiện chương trình Tiểu học: Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học linh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể tại cơ sở giáo dục; các cơ sở giáo dục gặp khó khăn trong việc bố trí giáo viên, cần xây dựng kế hoạch thực hiện môn học linh hoạt, phù hợp, sắp xếp thời khóa biểu khoa học để thực hiện phương án giáo viên dạy liên trường, dạy tại nhiều điểm trường…

THEO LP/BAOCHINHPHU.VN

Banner Trang Chi Tiết – Dưới bài viết
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

error: Content is protected !!