Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

phục hồi

2022 – Năm thích ứng và phục hồi

Năm 2022 là năm “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Không có cách nào khác là phải sống chung an toàn với dịch, dù số ca nhiễm cộng đồng được ghi nhận mỗi ngày vẫn còn nhiều và biến thể Omicron…
error: Content is protected !!