Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

phát triển

Thế mạnh phát triển sản phẩm OCOP Bình Thuận

Thông qua triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2019 – 2020, Bình Thuận đã rà soát và công nhận 56 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Trong tương lai, những thế mạnh nông nghiệp của khu vực này sẽ phát triển thêm nhiều sản phẩm…
error: Content is protected !!