Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

bằng giả

Khó cầu thị

Câu chuyện hóa đơn tiền điện sinh hoạt của khách hàng bỗng tăng vọt như điệp khúc “đến hẹn lại lên”. Còn cách giải thích của “nhà đèn” cũng quen thuộc: Do thời tiết vào Hè nóng nhiều, do tháng này nhiều ngày hơn tháng nọ v.v và v.v.
error: Content is protected !!