Take a fresh look at your lifestyle.

Giải ngân vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trong 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt hơn 401 nghìn tỷ đồng

0 4.137

Theo Bộ Tài chính, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/10/2023 là 401.863,4 tỷ đồng, đạt 52,1% kế hoạch (đạt 56,84% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (cùng kỳ năm 2022 đạt 46,44% kế hoạch và đạt 51,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Trong đó, Chương trình đầu tư công phục hồi và phát triển KTXH là 72.478 tỷ đồng (đạt 58,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Giải ngân vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trong 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt hơn 401 nghìn tỷ đồng

Giải ngân vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trong 10 tháng năm 2023 ước đạt hơn 401 nghìn tỷ đồng.

Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/9/2023 là 367.611 tỷ đồng/tổng kế hoạch là 825.873 tỷ đồng, đạt 44,51% tổng kế hoạch.

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/10/2023 là 430.662 tỷ đồng, đạt 52,15% tổng kế hoạch năm, cụ thể: Giải ngân kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2023: Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/9/2023 là 21.913 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch (54.725,3 tỷ đồng).

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/10/2023 là 28.798,7 tỷ đồng, đạt 52,62% kế hoạch.

Giải ngân vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023: Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/9/2023 là 345.698 tỷ đồng, đạt 44,8% kế hoạch (771.148 tỷ đồng), đạt 48,89% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (707.044 tỷ đồng). Trong đó, Chương trình phục hồi và phát triển KTXH là 56.902 tỷ đồng (đạt 46,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/10/2023 là 401.863,4 tỷ đồng, đạt 52,1% kế hoạch (đạt 56,84% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (cùng kỳ năm 2022 đạt 46,44% kế hoạch và đạt 51,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Trong đó, Chương trình phục hồi và phát triển KTXH là 72.478 tỷ đồng (đạt 58,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trong 10 tháng đầu năm, có 70 doanh nghiệp phát hành với khối lượng 180,4 nghìn tỷ đồng (giảm 45,1% so với cùng kỳ năm 2022); khối lượng mua lại trước hạn là 190,7 nghìn tỷ đồng (tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2022). Kể từ khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (5/3/2023), khối lượng phát hành là 179,5 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 10, khối lượng phát hành là 41 nghìn tỷ đồng, tăng 17 nghìn tỷ đồng so với tháng 9 (23,4 nghìn tỷ đồng).

Về mua lại trái phiếu doanh nghiệp: Từ đầu năm các doanh nghiệp đã mua lại lượng trái phiếu trước hạn là 190,7 nghìn tỷ (cao hơn tổng số phát hành). Riêng trong tháng 10/2023, các doanh nghiệp đã mua lại khoảng 14,2 nghìn tỷ đồng.

Nhà đầu tư chính mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên thị trường sơ cấp trong 10 tháng đầu năm 2023 là các nhà đầu tư tổ chức chiếm 95% tổng khối lượng phát hành (chủ yếu là ngân hàng chiếm 61%), các nhà đầu tư cá nhân mua 5%. Trên thị trường thứ cấp tính đến 30/6/2023, nhà đầu tư cá nhân nắm giữ khoảng 28,5% tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (tương đương khoảng 285,6 nghìn tỷ đồng).

Về đáo hạn: Khối lượng đáo hạn năm 3 tháng cuối năm 2023 là 61,6 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính tiếp tục kiến nghị đối với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương: Đối với các Bộ/ngành trong thẩm quyền, trách nhiệm của mình nhanh chóng có các hướng dẫn đối với kiến nghị của đơn vị.

Đối với các vướng mắc liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia: Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân tộc rà soát các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến phân bổ, giải ngân vốn của các Chương trình để giải quyết trong thẩm quyền hoặc khẩn trương trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

Quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến cấp phép mỏ, khai thác nguyên liệu đá, cát phục vụ dự án, khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng.

 

Theo Thế Thực/ngaymoionline.com.vn

Link nguồn: https://ngaymoionline.com.vn/giai-ngan-von-thuoc-ke-hoach-dau-tu-cong-trong-10-thang-dau-nam-2023-uoc-dat-hon-401-nghin-ty-dong-47908.html

Banner Trang Chi Tiết – Dưới bài viết
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

error: Content is protected !!