Take a fresh look at your lifestyle.

Cử đoàn cán bộ sang TQ nghiên cứu về phòng, chống tham nhũng

0 20

Đoàn cán bộ cấp vụ của Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tìm hiểu việc công khai minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ và thu hồi tài sản tham nhũng.

Ban Chấp hành Trung ương vừa có thông báo về việc cử cán bộ đi nghiên cứu, khảo sát tại Trung Quốc.

Theo đó, thực hiện kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020, đơn vị tổ chức đoàn cán bộ cấp vụ đi nghiên cứu, khảo sát tại Trung Quốc về kinh nghiệm của Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, đoàn có 36 cán bộ, sẽ tập trung nghiên cứu các nội dung về tình hình chống tham nhũng hiện nay ở Trung Quốc; công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, pháp quy về phòng, chống tham nhũng và xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó đoàn sẽ nghiên cứu hệ thống cơ quan phòng chống tham nhũng của Trung Quốc, mô hình thí điểm Ủy ban giám sát một số địa phương; xây dựng cơ chế giám sát việc vận hành quyền lực để phòng chống tham nhũng.

Cùng đó, đoàn cũng tìm hiểu việc công khai minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ và thu hồi tài sản tham nhũng. Đồng thời, nghiên cứu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính, quá trình đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống tham nhũng và xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp ở Trung Quốc…

Thời gian nghiên cứu 10 ngày (từ 5 đến 14-11-2019), kinh phí do Trung Quốc đài thọ.

Theo Viết Long/plo.vn

Banner Trang Chi Tiết – Dưới bài viết
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

error: Content is protected !!