Take a fresh look at your lifestyle.
Danh mục

VĂN HÓA

Những tín hiệu vui mở đầu mùa du lịch hè

Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ mở cửa lại hoạt động du lịch, ngành du lịch và các địa phương trong cả nước đã có sự chuẩn bị chu đáo, từng bước khôi phục các hoạt động.
error: Content is protected !!