Take a fresh look at your lifestyle.
Danh mục

VĂN HÓA

Cần chấn chỉnh các cơ sở đào tạo lái xe

SỰ việc 83 giáo viên dạy lái xe ô-tô dùng văn bằng chuyên môn, chứng chỉ không hợp lệ (văn bằng, chứng chỉ giả) để đào tạo học viên tại năm cơ sở đào tạo lái xe tại TP Hồ Chí Minh vừa mới bị phát hiện trong tháng ba này khiến dư luận bức…
error: Content is protected !!