Take a fresh look at your lifestyle.
Danh mục

Trang chủ

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Phú Quốc cần nắm bắt cơ hội khai thác tối đa lợi thế sẵn có, xây dựng bộ máy chính trị vững mạnh. Phải xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố văn minh, phát triển nhanh và bền vững, hiện đại cùng với TP…
error: Content is protected !!