Take a fresh look at your lifestyle.
Danh mục

Trang chủ

Tiếp tục thí điểm thẻ xe buýt thông minh

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM) vừa chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Thành phố về chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm thanh toán tự động bằng xe buýt đến hết tháng 12/2021. Hành khách dùng thẻ điện tử
error: Content is protected !!