Take a fresh look at your lifestyle.
Danh mục

GIẢI TRÍ

cập nhật thông tin về sao, giải trí trong và ngoài nước

Nhạc Trịnh thanh tân sau 20 năm ông rời cõi tạm

Ngày 1-4-2021 sẽ tròn 20 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm nhưng nhạc Trịnh vẫn sống và sống động hơn qua nhiều thế hệ ca sĩ sau này. Cho đến giờ, theo thống kê của Trung tâm Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam hằng năm thì tác quyền ca
error: Content is protected !!