Take a fresh look at your lifestyle.
Danh mục

GIẢI TRÍ

cập nhật thông tin về sao, giải trí trong và ngoài nước

Nghệ sĩ và trách nhiệm xã hội

Sau một thời gian đầu im ắng, các nghệ sĩ dường như đã “sực tỉnh” và đã cùng nhau có nhiều đóng góp thiết thực cho công cuộc chống dịch Covid-19, theo lời kêu gọi của Chính phủ và Bộ Y tế “Chống dịch như chống giặc”.
error: Content is protected !!