Take a fresh look at your lifestyle.

Quản lý nghề cá bằng công nghệ điện tử

Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi nghề cá sang bước mới hướng tới sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh đang nỗ lực thực hiện những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) để giảm thiểu tình trạng khai thác bất hợp pháp, không khai báo và…

Nâng cao chất lượng cảnh báo, dự báo thiên tai

Với hệ thống quan trắc được đầu tư khá đồng bộ, thời gian qua, công tác khí tượng thủy văn (KTTV) ở nước ta từng bước nâng cao độ chính xác, tin cậy trong các cảnh báo về thiên tai, nhất là trong dự báo, cảnh báo bão, mưa lớn, lũ lụt… Kết…
error: Content is protected !!