Take a fresh look at your lifestyle.

Tri ân thầy cô

Người thành đạt giàu sang quyền thế Ơn cô thầy không thể nào quên Dạy cho lẽ phải, điều nên Làm người hiếu thảo, dưới trên vẹn toàn
error: Content is protected !!