Take a fresh look at your lifestyle.

Vinamilk tập trung phát triển các dự án trọng điểm

Ngày 26/4, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Đại hội đã bầu ra Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 và xác định chiến lược phát triển trong 5 năm tới, trong đó tập trung…

Thánh Địa Mỹ Sơn di sản văn hóa thế giới

Quảng Nam - vùng đất giàu truyền thống văn hóa với hai di sản văn hóa thế giới là Phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn (sau đây gọi là Thánh địa Mỹ Sơn). Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vì đây là nơi có sự kết…
error: Content is protected !!