Take a fresh look at your lifestyle.

Ngăn chặn nhập lậu gia súc qua biên giới

Thời gian gần đây, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới các tỉnh miền trung và miền nam vào Việt Nam diễn ra khá phổ biến, phức tạp, nhất là tại các địa bàn biên giới với Lào, Campuchia, làm gia tăng nguy cơ xâm…
error: Content is protected !!