Take a fresh look at your lifestyle.

GIÁO DỤC

KINH TẾ

GIẢI TRÍ

THỂ THAO

World cup, giấc mộng và hiện thực

Là người Việt, nhất là những người yêu bóng đá, ai chả muốn các đội tuyển nước nhà có mặt tại sân chơi thế giới. Nhưng mơ mộng là một chuyện, còn hiện thực lại là chuyện khác, nhiều lúc cách cả một vực, một trời.

Video

error: Content is protected !!